Diambra stipendium

Varje år finns möjligheten till stipendium för  en/flera elever som utmärker sig. Syftet är att stimulera dansutvecklingen, för både stipendiaten och övriga. Vi tycker att goda förebilder är mycket viktigt!

dansutbildning_3

Diambra Scholarship for Growth

Diambra Scholarship for Growth tilldelas den elev på dansutbildningen som har talang och personlighet, och som på audition/klass jobbat hårt och satsat allt. Det handlar om att lyckas få både sig själv och andra att växa med dansen. Stipendiet täcker hela/delar av utbildningskostnaden till ett värde av 23.500-41 000 kronor.

Diambra Workshop Scholarship

Diambra Workshop Stipendium tilldelas en dansare med mycket hög motivation och ambition. Vi lägger vikt på talang, förutsättningar och målmedvetenhet. Stipendiet innebär gratis internationella workshop som anordnas av Diambra en termin.