Diambra stipendium

Varje år finns möjligheten till stipendium för en/flera elever som utmärker sig. Syftet är att stimulera dansutvecklingen, för både stipendiaten och övriga. Vi tycker att goda förebilder är mycket viktigt! Stipendiet är inget man själv söker utan eventuell mottagare utses av Ambra Succi.

dansutbildning_3

Diambra Scholarship for Growth

Diambra Scholarship for Growth tilldelas den elev på dansutbildningen som har talang och personlighet, och som på audition/klass jobbat hårt och satsat allt. Det handlar om att lyckas få både sig själv och andra att växa med dansen. Stipendiet täcker hela/delar av utbildningskostnaden till ett värde av 24.900-49 800 kronor.

 

STIPENDIUM 2020/2021

För enastående framsteg och utveckling tilldelas Relish Liu ”Diambra Scholarship of Growth” för läsår 2020/2021.