Schema 2019 HT

I schemat för Dansutbildning ser du vilken dansstil som gäller och vilka lärare som medverkar.
Vi förbehåller oss rätten för eventuella ändringar i schemat under årets gång.