Lydia Gelang

Huvudstil: Contemporary

Behärskar: Jazz, Modern, Commercial, Hip hop, house