Michelle Djohari

Huvudstil: Hip hop
Behärskar stilar: Jazz / Modern / House / Wacking / Vouging / Commercial
Extra: Kan både koreografi och freestyle.